Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Spletno mesto www.hisarekreacije.com upravlja podjetje PLATINUM ŠPORT d.o.o., Ulica bratov Nemec 10,
5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: ponudnik).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletnega mesta in uporabo vsebin in storitev spletnega mesta.

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov

Vsi podatki, ki jih stranke posredujejo preko spletnega mesta ali na kakršenkoli drug način, so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Podatki so skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in General Data Protection Regulation.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije na spletnem mestu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ne sprejemamo odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti spletne strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja spletne strani z drugimi spletnimi stranmi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, ne prevzemamo odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Pritožbe in spori

Vse pritožbe in reklamacije ustrezno rešujemo. V primeru utemeljenih pritožb se zavezujemo, da jih bomo odpravili v zakonsko določenem času in o tem obvestili uporabnika.

Pogoji veljajo od 14. marca 2018.